Alumni

Konsorciumo nariuose-universitetuose edukologijos daktaro disertacijas apgynę kolegos tampa aktyviais Lietuvos švietimo  tobulintojais, atsakingai visuomenininkais. Tarp absolventų:

 • Jūratė Adomaitienė (Klaipėdos universiteto, Tęstinių studijų centro docentė),
 • Eglė Stasiūnaitienė (Vytauto Didžiojo universiteto, Karjeros ir kompetencijos centro vedėja)
 • Daiva Garnienė (Kauno Maironio gimnazijos direktorė)
 • Liudmila Kirikova (Lietuvos sveikatos mokslu universiteto, Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Kalbu ir edukacijos katedros docentė)
 • Kaminskienė Lina (Vytauto Didžiojo universiteto, Projektų tarnybos vadovė)
 • Misiūnas Mindaugas (Kauno kolegijos direktorius)
 • Ramūnas Kuncaitis (EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Briuselis, Belgija, grupės vadovas) 
 • Birutė Obelenienė (Vytauto Didžiojo universiteto, Teologijos katedros docentė, Santuokos ir šeimos  studijų centro mokslo darbuotoja)
 • Laima Kyburienė (Kauno Kolegijos J. Radvilos fakulteto prodekanė)
 • Ramutė Orenienė (R. Orenienės psichologinės pagalbos tarnyba "VILTIS" steigėja ir direktorė)
 • Vita Krivickienė (Kauno Technikos kolegijos docentė, Nacionalinės aukštesniųjų liaudies mokyklų asociacijos valdybos pirmininkė)
 • Aurimas Marijus Juozaitis (VšĮ Socialinių ekonominių tyrimų institutas SETI dalininkas, UAB „OVC Consulting“ bendrasavininkas)
 • Aurelija Čepienė (Vilniaus universiteto, Strateginės plėtros direkcijos, Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėja)
 • Rita Raudeliūnaitė (Mykolo Romerio universitete, Socialinės politikos fakultete, Socialinio darbo katedros docentė
 • Reda Vismantienė (Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos katedros  docentė)
 • Giedrė Poderienė (Klaipėdos valstybinė kolegija, direktoriaus pavaduotoja)
 • Irena Stonkuvienė (Vilniaus universiteto Edukologijos katedros docentė)
 • Arvydas Girdzijauskas (Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos direktorius)
 • Nijolė Burkšaitienė (Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir Humanistikos instituto profesorė)
 • ir kiti.
Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt