Tarptautinis bendradarbiavimas

Universitetų, kuriančių bendrą doktorantūrą, tarptautinis mokslinis bendradarbiavimas edukologijos srityje, įteisintas sutartimis, siekia 70.

Tame tarpe 41 sutartis MRU pasirašyta su užsienio partneriais. Bendradarbiavimo sutartys edukologijos mokslų srityje su Grazo universitetu (Austrija), Gioteburgo universitetu (Švedija), Berlyno laisvuoju universitetu (Vokietija) ir kitais, VU – Matematikos ir informatikos institutas, kuris 2010 m. tapo VU padaliniu, turi 10 doktorantūros lygmens sutarčių technologijomis gristo mokymo(si),  kompiuterinio mokymo(si) srityse su Švedijos, Vokietijos, Turkijos, Islandijos, Austrijos, Rumunijos, Portugalijos universitetais. VU Edukologijos katedra doktorantūros lygmens studijoms naudoja ir Erasmus sutartis.

Sutartimis įteisintas ir mokslinis bendradarbiavimas tarp VDU, KU -Talino ir Latvijos universitetų. 2008 m. trys universitetai  įkūrė „Baltic graduate school“ (BGS) , skirtą doktorantūros studijoms, mokslinio darbo skatinimui ir bendradarbiavimui Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Koordinatorius – Talino universitetas.  Edukologijos mokslininkai  turi savo atskirą sekciją.

Kitos akcentuotinos suutartys ir jų pagrindu atliekamos mokslinės veiklos:

  • 2006 m. įsteigta Baltijos šalių regiono suaugusiųjų švietimo tyrimų asociacija. Asociacija įregistruota Lietuvoje, VDU. ( Baltic Sea Region Association for Research in Adult Education (BARAE). Edukologijos katedros mokslininkai  - šios asociacijos nariai.
  • 2008 m. pradėtas leisti mokslinis BARAE asociacijos žurnalas.   Studies for Learning Society.  Atsakinga redaktorė  Assoc.prof. Larissa Jogi, TLU. Iš visų trijų universitetų mokslininkai dalyvauja redakcinėje kolegijoje.
  • 2003 – iki šiol bendras dalyvavimas ES programų finansuojamuose projektuose, į kuriuos įtraukiami doktorantai.
  • Reikšmingas tarptautiškumo atžvilgiu pasiekimas: 2000 – iki šiol veikia Ugdymo mokslo raidos asociacija, į kurią įeina KU, LU, TLU mokslininkai. Ji įregistruota 2000 m. liepos 4 d. (reg. Nr. 000805256).  Jos buveinė - Latvijos sporto akademija; Ryga, Brivibas gt. 333. Asociacija - turi skyrius Lietuvoje ir Estijoje. Lietuvos skyrius įsteigtas 2003 m. Skyriaus būstinė - KU PF Edukologijos katedra, S. Nėries, 5.                                                                  
  • Vykstantis VDU bendradarbiavimas neįgaliųjų socialinės įtraukties, socialinės padagogikos tyrimų srityje įteisintas pasirašyta sutatimi su Prancūzijos nacionaliniu tyrimų institutu
  • Jungtineje  doktorantūroje dalyvauti norą pareiškė ir pasirašė ketinimų protokolą Latvijos universitetas. Taip pat Aveiro universitetas, kontaktinis asmuo Aveiro universitete, šio universiteto Rektoriaus deleguotas i doktorontūros komisiją yra prof.  Nilza Maria Vilhena Nunes da Costa. Visuomet buvo siekiama doktorantūros internacionalizacijos ir tarptautinio validavimo, doktorantams išvykstant tobulintis ir aprobuoti tyrimų rezultatus į užsienio universitetus, tarptautines konferencijas, į komitetus kviečiant užsienio mokslininkus, naudojant Erasmus sutartis  (prof. J.J.Detraux iš Liege universiteto Belgijoje, prof. Larissa Jogi (Talino u-tas), doc. dr. Peter Varnagy , prof. Andreas Hejj (Pesc u-tas), Prof. Eleonora Bielawska- Batorowicz (Lodzės u-tas), prof. Dainuvite Bluma (Latvijos u-tas), Prof. Alistair Ross (London Metropolitan u-tas), Prof. Jurgen Van Buer (Humbolt u-tas), Jean Luc Patry (Zalzburgo u-tas), dr. Irmeli Maunonen-Eskelinen  (Yvaskyla u-tas), Prof. Leif Tvilum   (Odense u-tas); Wilfred Hartman (Campus Europea tinklo vadovas, Berlyno u-tas), doc.  Nena Mijoč (Ljublijanos u-tas), Prof. Arne Carlsen (UNESCO Institutas); prof. Tatjana Koke (Latvijos u-tas, Latvijos Respublikos Švietimo ministrė 2007 – 2010)). Taip pat gaunant atsiliepimus apie disertaciją susijusių su ginamų disertacijų tematikomis daktaro disertacijų santraukas tematiškai susijusiems edukologijos mokslininkams pasaulyje. Rezultatai, efektyvumas tarptautinio bendradarbiavimo su kolegomis kituose universitetuose ar tyrimo centruose atsiskleidžia doktorantų publikavimo ir diskusijų plotmėje; dalyvavimas užsienio konferencijose ir pan.
Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt