Doktorantų vadovai

   

 

 

  

 

   

Airina Volungevičienė

Doc. dr.
Vytauto Didžiojo universitetas
Edukologijos katedra

Moksliniai interesai: Mokymosi turinio projektavimas, švietimo kokybės užtikrinimas, nuotolinio/ virtualaus mokymosi turinio projektavimas ir kokybės vertinimas, technologijomis grįstas mokymas.

 

Vilma Žydžiūnaitė

Prof. dr.
Vytauto Didžiojo universitetas
Edukologijos katedra

Moksliniai interesai: Aukštojo mokslo curriculum vertinimas, kompetencijų vertinimas, socialinių ir sveikatos profesijų filosofijos metodologiniai pagrindai aukštajame moksle ir kt.

   

Liudmila Rupšienė

Prof. dr.
Klaipėdos universitetas
Socialinės pedagogikos katedra

Moksliniai interesai:

 

Jolita Šliogerienė

Doc. dr.
Mykolo Romerio universitetas
 

Moksliniai interesai: kompetencijų ugdymas aukštojo mokslo institucijose, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose, užsienio kalbos didaktika, autonominių studijų ugdymo procesas.

   

Irena Žemaitaitytė

Doc. dr.
Mykolo Romerio universitetas
Socialinės politikos fakultetas 

Moksliniai interesai: Suaugusiųjų švietimas, nuolatinis mokymasis, neformalusis  švietimas.

 

Valdonė Indrašienė

Prof. dr.
Mykolo Romerio universitetas
Socialinio darbo katedra

Moksliniai interesai:

   

Janina Bukantienė

Doc. dr.
Klaipėdos universitetas
 

Moksliniai interesai:

 

Genutė Gedvilienė

Prof. dr.
Vytauto Didžiojo universitetas
 

Moksliniai interesai:

   

Irena Stonkuvienė

Doc. dr.
Vilniaus universitetas
 

Moksliniai interesai:

 

Margarita Teresevičienė

Prof. habil. dr.
Vytauto Didžiojo universitetas

 

Moksliniai interesai:

   

Aušra Rutkienė

Doc. dr.
Vytauto Didžiojo universitetas
 

Moksliniai interesai:

 

Vidmantas Tūtlys

Doc. dr.
Vytauto Didžiojo universitetas

 

Moksliniai interesai:

   

Sigitas Daukilas

Prof. dr.
Vytauto Didžiojo universitetas
 

Moksliniai interesai:

 

Nijolė Burkšaitienė

Doc. dr.
Mykolo Romerio universitetas
Politikos ir vadybos fakultetas
 

Moksliniai interesai: suaugusiųjų švietimas, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas, užsienio(anglų)kalbos tyrimai

   

 

 

  

 

   

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt