Tyrimų kryptys

Doktorantūros tyrimų tematikos

VDU, VU, KU ir MRU universitetų patirtis atliekant tyrimus, suformavo tematines ir metodologines tradicijas. Esant tam pačiam tyrimų objektui – švietimo ir ugdymo reiškiniams - kai kurios tyrimų tematikos plėtojamos visuose universitetuose. Kita vertus, priklausomai nuo konkretaus universiteto mokslinio potencialo (vedančiųjų profesorių, mokslininkų grupių, tarptautinio bendradarbiavimo, nacionalinių ar tarptautinių projektų, organizacijos strateginių krypčių ir t.t.), įvyko sąlyginis universitetų pasiskirstymas pagal tematikas. Toks tematinis integravimasis ir diferencijavimasis suformavo pakankamai plačią tematinę edukologijos tyrimų įvairovę, apimančią išties svarbų švietimo ir ugdymo fundamentalių ir praktinių problemų ratą. Apibendrinant VDU, VU ir KU edukologijos doktorantūrose bei MRU plėtojamas edukologinių tyrimų tradicijas, galima išskirti tematikas, kurios nurodo aktualius šiuolaikinius švietimo reiškinius, o taip pat ir esmines tyrimų edukologijos doktorantūrose kryptis. Tematikos suformuotos pagal universitetuose aprobuotas edukologijos tyrimų kryptis: Klaipėdos universitete pagal edukologijos šakas, Vytauto Didžiojo universitete pagal mokslo klasterio „Mokymosi visą gyvenimą tyrimų centras“ tematikas, Vilniaus universitete - pagal turimą tyrimų patirtį įvardintas tematikas. Tyrimų tematikų įsitvirtinimą aptariamų universitetų ir Lietuvos edukologijoje pagrindžia VDU, VU, KU ir MRU mokslinis potencialas: mokslininkų darbai, gausus apgintų disertacijų skaičius, realizuoti tarptautiniai, nacionaliniai ir regioniniai tyrimų projektai, akademiniai ryšiai su kitų mokslo šakų ir krypčių atstovais. Įvardintos tematikos reprezentuoja sukauptą doktorantų rengimo ir mokslinio dalyvavimo universitetuose įdirbį, projektuoja atitinkamas doktorantų rengimo ir akademinio dalyvavimo kryptis.

Tyrimų kryptys:

Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt