Studijų programa

Edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa

(patvirtinta Jungtinio Komiteto posėdyje 2011 m. rugsėjo 14 d.)

Visus modulius teikia jungtinės VDU, VU, KU, MRU ir Aveiro universiteto (Portugalija) komandos.
Studentai studijuoja visuose universitetuose išvažiuojamųjų sesijų, nuotolinių studijų ar kitais, 
su dėstytojų komanda suderintais būdais. 
 

Kodas07S
Studijų sritisSocialiniai mokslai
Studijų kryptisEdukologija
Studijų pakopaTrečia
Studijų forma ir trukmė (metais)Nuolatinė – 4 metai. Ištęstinė – 6 metai
Programos apimtis kreditais240 ECTS
Suteikiamas mokslinis laipsnis
Socialinių mokslų (edukologija 07S)  
daktaro laipsnis

 

Programos paskirtis:
Šios programos paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Edukologijos doktorantūros programa rengia socialinių mokslų srities edukologijos krypties mokslų daktarus. Šie specialistai galės dirbti tiriamąjį darbą visuose švietimo sistemos lygmenyse, taip pat mokslinį ir pedagoginį darbą profesinio mokymo ir aukštojo mokslo institucijose, neformaliojo švietimo institucijose.

 

Studijų rezultatai:
Baigę šią programą, doktorantai gebės:

1. Analizuoti savo mokslinę ir pedagoginę veiklą, plėtoti kompetencijas ir asmeninę karjerą. 
2. Vertinti ir interpretuoti pasirinktus švietimo reiškinius ir problemas teorijos bei kitų tyrimų kontekste. 
3. Pritaikyti kitų mokslų pasiekimus švietimo tyrimuose. 
4. Vertinti švietimo reiškinius veiklos pasaulio kontekste. 
5. Vertinti aukštojo mokslo reiškinius ir problemas didaktikos požiūriu. 
6. Suplanuoti ir atlikti kokybinį ir kiekybinį švietimo tyrimą. 
7. Apiforminti tyrimo rezultatus ir vykdyti jų sklaidą. 
8. Taikyti statistiką edukologijos moksliniuose tyrimuose. 
9. Parengti ir įgyvendinti mokslo projektą švietimui tobulinti. 
 
Karjeros galimybės:
Baigę doktorantūros studijas, daktarai galės dirbti tyrėjais, švietimo politikos kūrėjais, švietimo projektų rengėjais ir vykdytojais, dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose, eiti vadovaujančias pareigas švietimo ir mokslo institucijose.
 
Baigiamasis vertinimas:
Baigiamasis darbas – parengta ir viešai ginama daktaro disertacija.
 
Priėmimo sąlygos:
Į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą kandidatai priimami atviru konkursu. Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Priėmimo sąlygos plačiau pateiktos doktorantūros reglamente.

 

Pilnas programos aprašas PDF formatu:

Specialieji moduliai PDF formatu:

Specialusis modulis PDF formatu:

Specialusis modulis PDF formatu:

Specialusis modulis PDF formatu:

 

Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt