INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON GROUNDED THEORY 2018 (ISSGT 2018)

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON GROUNDED THEORY 2018 (ISSGT 2018)

11-15 June, 2018

The Institute of Education, Vytautas Magnus University and The School of Social Researcher in collaboration with the Society for the Study of Symbolic Interaction (SSSI)

Mokymai apie interakcinius etnografinius tyrimus

Mielos kolegės ir mieli kolegos,

KU VYKO I-OJI TARPTAUTINĖ EDUKOLOGIJOS DOKTORANTŲ, VII-OJI VDU, MRU, KU, VU KONSORCIUMO DOKTORANTŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

2017 m. spalio 13-14 d. Klaipėdos universitete, bendradarbiaujant su Edukologijos doktorantūros konsorciumais (VDU, MRU, KU, VU, Aveiro universiteto bei LEU, KTU, ŠU, ASU), Rezeknes technologijų akademija, Europos muzikinio ugdymo asociacija, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA), buvo surengta I-oji Tarptautinė edukologijos doktorantų, VII-oji VDU, MRU, KU, VU konsorciumo doktorantų mokslinė konferencija, kurioje dalyvavo per 100 dalyvių: doktorantai ir jų vadovai, apie doktorantūrą svajojantys magistrantai, įvairias aukštąsias mokyklas atstovaujantys mokslininkai.

 

Sveikinimas

Gerbiamieji,

Norime informuoti, kad 2017 m. - 2018 m. Jungtinės edukologijos mokslo krypties doktorantūros Komiteto pirmininike tapo Mykolo Romerio universiteto profesorė dr. Valdonė Indrašienė.

Sveikiname prof. dr. Valdonę Indrašienę tapus Komiteto pirmininke!

Informacijai dėl užsienio partnerio vizito

LMT yra nuolat skelbiamas kvietimas Dėl užsienio partnerio vizito finansavimo (LINO LT).
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/373.html

Doktorantai,  kurie nori, kad būsų kompensuotos užsieniečių gynimo tarybos narių kelionės ir nakvynės išlaidos, gali teikti LMT prašymą dėl užsienio partnerio vizito finansavimo (LINO LT).
Tačiau teikinat paraišką, svarbu nenurodyti, kad atvyks dalyvauti doktorantūros gynimo procese, o reiktų nurodyti  kvietime nurodytą veiklos tikslą:

PIRMOJI TARPTAUTINĖ EDUKOLOGIJOS DOKTORANTŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

Mielos kolegės ir mieli kolegos,

 

Klaipėdos universitetas, bendradarbiaudamas su Edukologijos doktorantūros konsorciumais (VDU, MRU, KU, VU, Aveiro universiteto bei LEU, KTU, ŠU, ASU), Rezeknes technologijų akademija, Europos muzikinio ugdymo asociacija, maloniai Jus kviečia į PIRMĄJĄ TARPTAUTINĘ EDUKOLOGIJOS DOKTORANTŲ MOKSLINĘ KONFERENCIJĄ, kuri įvyks  2017 m. spalio 13-14 dienomis Klaipėdoje, Lietuvoje.

 

SUMMER SCHOOL AT KLAIPĖDA UNIVERSITY LITHUANIA NARRATIVE INQUIRY AND THE STUDY OF SOCIAL SYSTEMS

Colleagues and international visitors are invited to participate in prof. dr. Ivor Goodson’s (University of Brighton, UK) seminar 'Narrative Inquiry and the study of social systems‘. Professor Ivor Goodson has worked in universities in England, Canada and the USA, and held visiting positions in many countries, notably at the Max Planck Institute in Berlin, Sciences Po - L'Institut d'études politiques (IEP) de Paris and Stanford University in the USA.

Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt